Λουκάς Πρατίλας

Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής

Ο Λουκάς είναι μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής από το 2014

Παύλος Κόκκος

Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής

Ο Παύλος είναι μέλος της Οργανωτικής επιτροπής από το 2014.

Γιώργος Μαυρομμάτης

Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής

Ο Γιώργος είναι μέλος της Οργανωτικής επιτροπής από το 2014.

Ηλίας Μαυρομμάτης

Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής

Ο Ηλίας είναι μέλος της Οργανωτικής επιτροπής από το 2015.

Μανώλης Καραμήτσος

Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής

Ο Μανώλης είναι μέλος της Οργανωτικής επιτροπής από το 2015.

Γιώργος Μελαχροινός

Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής

Ο Γιώργος είναι μέλος της Οργανωτικής επιτροπής από το 2018.

Γιώργος Χλωρός

Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής

Ο Γιώργος είναι μέλος της Οργανωτικής επιτροπής από το 2018.

Κατερίνα Μαραγκού – Καραμήτσου

Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής

Η Κατερίνα είναι μέλος της Οργανωτικής επιτροπής από το 2019.

Νικόλαος – Παναγιώτης Κιάφας

Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής

Ο Νίκος είναι μέλος της Οργανωτικής επιτροπής από το 2020.

Ιωάννης Λαρετζάκης

Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής

Ο Γιάννης είναι μέλος της Οργανωτικής επιτροπής από το 2020.

Γεώργιος Κουκουδάκης

Δήμαρχος Ύδρας, Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής

Ο Γεώργιος είναι μέλος της Οργανωτικής επιτροπής από το 2023.

YouTube
YouTube
Instagram