Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής
Brief info

Ο Γιώργος είναι μέλος της Οργανωτικής επιτροπής από το 2018.
Παράλληλα είναι μέλος του Συλλόγου Δρομέων Ύδρας και ως Δικηγόρος στο επάγγελμα, ήταν ο βασικός συντελεστής για την ίδρυση του Συλλόγου.
Στη διοργάνωση του Hydra's Trail Event, είναι μέλος της Γραμματείας και υπεύθυνος νομικής υποστήριξη των αγώνων.

YouTube
YouTube
Instagram