Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής
Brief info

Η Κατερίνα είναι μέλος της Οργανωτικής επιτροπής από το 2019.
Στη διοργάνωση του Hydra's Trail Event, είναι υπεύθυνη της Γραμματείας των αγώνων και των απονομών.

YouTube
YouTube
Instagram