Ποιοι είμαστε - Hydra's Trail Event

Ιωάννης Λαρετζάκης


Ο Γιάννης είναι μέλος της Οργανωτικής επιτροπής από το 2020.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ.......

Γεώργιος Κουκουδάκης

Δήμαρχος Ύδρας


Ο Γεώργιος είναι μέλος της Οργανωτικής επιτροπής από το 2023.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ.......