Χορηγοί

Χρυσός

Χορηγός
Δήμος Ύδρας

Αργυροί

Xορηγοί

Χάλκινοι

Xορηγοί

Υποστηρικτές

Χορηγοί

Υποστηρικτές

Αγώνων

Υποστηρικτές

Μετακίνησης

Χορηγοί

Επικοινωνίας

Pasta Party

Χορηγός

Επικεφαλής

Ιατρικής Ομάδας

Ιατρική

Φροντίδα

Νομική

Υποστήριξη

Επικοινωνίες

& Ασφάλεια Αγώνων

Ξενοδοχεία

Προτάσεις Διαμονής

Ξενώνες

Προτάσεις Διαμονής

Διοργάνωση

Αγώνων
YouTube
YouTube
Instagram