Πρόγραμμα Εθελοντισμού

Πρόγραμμα Εθελοντισμού
Hydra’s Trail Event

Το Πρόγραμμα Εθελοντισμού του Hydra’s Trail Event έχει ως σκοπό να υποστηρίξει και να συντονίσει όλη την ανθρώπινη αλυσίδα εθελοντών που λαμβάνουν μέρος το διήμερο της διεξαγωγής του Hydra’s Trail Event, καθώς και σε όλους τους παράλληλους τομείς και δραστηριότητες κατά την περίοδο προετοιμασίας παρέχοντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε δρομείς και θεατές.

Η ομάδα των εθελοντών στόχο έχει την ευαισθητοποίηση της κοινότητας και την ενίσχυση των συνεργιών που αποσκοπούν στη συνολική κοινωνική μας βιωσιμότητα.

Η Φόρμα Εγγραφής Εθελοντή είναι διαθέσιμη στην ειδικά διαμορφωμένη σελίδα “Γίνε Εθελοντής“. Ένα λεπτό (1′) του χρόνου σου είναι το μόνο που χρειάζεται για να εγγραφείς και να γίνεις μέρος της συνεχώς εξελισσόμενης και δυναμικής οικογένειας εθελοντών του Hydra’s Trail Event.

Όταν εγγραφείς μαζί μας:

 • Συμπεριφέρσου ως φιλικός, υπεύθυνος, ενημερωμένος και σεβαστός εκπρόσωπος της ομάδας εθελοντών του Hydra’s Trail Event.
 • Αντιμετώπισε όλους τους συμμετέχοντες (αθλητές, συνοδούς, παρευρισκόμενους καθώς και τα υπόλοιπα μέλη της διοργάνωσης) με σεβασμό και ευγένεια.
 • Να είσαι ακριβείς στην ώρα προσέλευσης & να ακολουθείς με προσοχή τις οδηγίες του ομαδάρχη σου.
 • Να προσπαθήσεις να τηρήσεις στο ακέραιο την υπόσχεσή σου να βοηθήσεις τη διοργάνωση. Μην ξεχνάς ότι στη δική σου κυρίως συμμετοχή στηρίζεται όλο το
  εγχείρημα!!

Παρακαλούμε θερμά να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους συμμετοχής στη συνέχεια αυτής της καρτέλας, για να είστε πλήρως ενημερωμένοι για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν της συμμετοχής σας.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ
 1. Κάθε εθελοντής συμμετέχει στη διοργάνωση με δική του ελεύθερη βούληση.
 2. Δικαίωμα εγγραφής & συμμετοχής στη διοργάνωση του Hydra’s Trail Event 2024 έχουν οι εθελοντές που έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους και πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως αυτές αναφέρονται και ισχύουν με βάση τα ισχύοντα, πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της διοργάνωσης.
 3. Εθελοντές της διοργάνωσης θεωρούνται όλοι όσοι έχουν υποβάλλει την ηλεκτρονική αίτηση και έχουν λάβει απαντητικό μήνυμα έως και την διεξαγωγή της τελικής (2ης) συνάντησης, λίγες ημέρες πριν τη διοργάνωση
 4. Με την υποβολή της αίτησης οι εθελοντές αποδέχονται πλήρως όλους τους όρους.
 5. Τα προσωπικά στοιχεία που δηλώνονται από τον εθελοντή κατά την υποβολή της δήλωσης συμμετοχής είναι απολύτως αληθή.
 6. Στο πρόγραμμα εθελοντισμού του Hydra’s Trail Event  δύναται να γίνουν δεκτοί όλοι οι ενήλικοι, καθώς και οι ανήλικοι με συμπληρωμένο το 15ο έτος της ηλικίας τους εφ’ όσον συνοδεύονται από ενήλικα κηδεμόνα-εθελοντή ή υπάρχει η έγγραφη συναίνεση του κηδεμόνα.
   • Σε περίπτωση που η αίτηση/δήλωση συμμετοχής υποβάλλεται από τρίτο πρόσωπο, θεωρείται ότι ο συμμετέχων συμφωνεί για τη διάθεση των προσωπικών του δεδομένων προς τον Σύλλογο Δρομέων Ύδρας  (στο εξής Σ.Δ.Υ) και την Οργανωτική Επιτροπή (στο εξής Ο.Ε) του Αγώνα μέσω του τρίτου προσώπου.
   • Με την αίτηση συμμετοχής ο συμμετέχων συμφωνεί ότι τα δεδομένα του τυγχάνουν επεξεργασίας για τους σκοπούς της διεξαγωγής του αγώνα. Οποιαδήποτε άλλη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του εθελοντή, γίνεται μόνο κατόπιν συναίνεσης του υποκειμένου των δεδομένων για τον εκάστοτε δηλούμενο συγκεκριμένο σκοπό.
   • Όλοι οι εθελοντές οφείλουν να σέβονται και να τηρούν τους κανονισμούς του αγώνα πριν, καθ’ όλη τη διάρκεια διεξαγωγής του και μετά.
 7. Η γενική εκπαίδευση/ενημέρωση είναι υποχρεωτική για όλους τους εθελοντές που συμμετέχουν για πρώτη φορά.
 8.  Οι εθελοντές της διοργάνωσης συναινούν στη φωτογράφισή τους κατά το εθελοντικό τους έργο από πιστοποιημένους φωτογράφους της διοργάνωσης, καθώς και στη λήψη της εικόνας τους κατά τη βιντεοσκόπηση, μαγνητοσκόπηση, ή άλλης μορφής οπτική καταγραφή του γεγονότος. Οι εθελοντές στη διοργάνωση συμφωνούν με τη χρήση των λήψεων αυτών και την αναπαραγωγή τους σε συνδυασμό με το ονοματεπώνυμό τους. Τα σχετικά εμπορικά δικαιώματα από τα παραπάνω ανήκουν αποκλειστικά στον Σ.Δ.Υ και οι συμμετέχοντες δεν έχουν κανένα δικαίωμα ιδιοκτησίας επί των παραπάνω φωτογραφικών ή άλλων λήψεων, ούτε δικαίωμα σε ολική ή μερική αποζημίωση για το λόγο αυτό.
 9. Οι εθελοντές στη διοργάνωση συναινούν στη χρήση της εικόνας τους που λαμβάνεται κατά τη διάρκεια των καθηκόντων τους από τους διοργανωτές, χορηγούς ή άλλους συνεργάτες της διοργάνωσης για σκοπούς δημοσιότητας και μελλοντικής προβολής αυτής, χωρίς κανένα δικαίωμα σε ολική ή μερική αποζημίωση για το λόγο αυτό.
 10. Ο Σ.Δ.Υ και η Οργανωτική Επιτροπή του αγώνα δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση τραυματισμού, ζημίας ή άλλου είδους βλάβης που μπορεί να υποστεί ο εθελοντής ή συμμετέχων στη διοργάνωση πριν και μετά την εκτέλεση των καθηκόντων /ευκαιριών απασχόλησης.
 11. Κατά τη διάρκεια της εθελοντικής απασχόλησης φορούν την μπλούζα του εθελοντή και τα υπόλοιπα στοιχεία ιματισμού μας ώστε να φαίνεται η λέξη ‘Εθελοντής’ και να είναι διακριτοί και αναγνωρίσιμοι από τους δρομείς και τους θεατές.
 12. Κατά τη διάρκεια της εθελοντικής απασχόλησης φέρουν εμφανώς (επάνω από τον ιματισμό) τη διαπίστευση που ορίζει το χώρο και το σημείο εθελοντικής απασχόλησης.
 13. Κατά τη διάρκεια της εθελοντικής απασχόλησης παρουσιάζονται στη θέση που έχουν τοποθετηθεί και σε καμία περίπτωση δεν αλλάζουν μόνοι τους θέση την ώρα των αγώνων. Αλλαγή θέσης γίνεται μόνο σε συνεννόηση με την αρμόδιο Ομαδάρχη ή την Ομάδα Διαχείρισης Εθελοντών.
 14. Κατά τη διάρκεια της εθελοντικής απασχόλησης ακολουθούν πιστά τις οδηγίες του ομαδάρχη-υπεύθυνου του σταθμού εθελοντικής απασχόλησης.
 15.  Η παραλαβή του ιματισμού και διαπίστευσης γίνεται με επίδειξη ταυτότητας ή άλλου νόμιμου εγγράφου ταυτοποίησης. Τρίτος, μπορεί να τα παραλάβει για λογαριασμό του εθελοντή, μόνο εάν έχει ενημερωθεί με ηλεκτρονικό μήνυμα η Ομάδα Εθελοντών από τη δηλωθείσα, κατά την αίτηση του εθελοντή, ηλεκτρονική διεύθυνση ή με επικυρωμένη εξουσιοδότηση.
 16. Η διαπίστευση είναι προσωπική, μη μεταβιβάσιμη και αφορά στην παρουσία του εθελοντή στη συγκεκριμένη τοποθέτηση εθελοντικής απασχόλησης
 17. Σε περίπτωση κωλύματος η διαπίστευση παραδίδεται υποχρεωτικά στην Ομάδα Διαχείρισης Εθελοντών
 18. Σε περίπτωση χρήσης διαπίστευσης άλλου εθελοντή, θα αποκλείονται και οι δύο από το Πρόγραμμα Εθελοντισμού
 19. Σε περίπτωση απουσίας την ημέρα του αγώνα χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, ο εθελοντής θα αποκλείεται από την επόμενη διοργάνωση του Σ.Δ.Υ
 20. Σε περίπτωση που παραλάβει ιματισμό και απουσιάσει χωρίς ενημέρωση και δίχως να επιστρέψει τον ιματισμό και τη διαπίστευση, ο εθελοντής θα αποκλείεται από το Πρόγραμμα Εθελοντισμού του Σ.Δ.Υ για λόγους εθελοντικής κουλτούρας.
 21. Το υλικό που διαχειρίζονται οι εθελοντές κατά την απασχόλησή τους σε όλους τους τομείς της διοργάνωσης ανήκει στον Σ.Δ.Υ και διατίθεται σύμφωνα με τις οδηγίες του υπευθύνου. Η χρήση των υλικών γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες που καθορίζει η Οργανωτική Επιτροπή και μόνο για τους σκοπούς της διοργάνωσης.
 22. Βεβαίωση συμμετοχής θα λάβουν ηλεκτρονικά μέσω του ειδικά διαμορφωμένου πεδίου στην ιστοσελίδα μας (Εθελοντισμός>Βεβαίωση Συμμετοχής) σε διάστημα ενός μήνα μετά τη διοργάνωση – όλοι όσοι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την απασχόληση και έχουν αναγραφεί στο σχετικό βιβλίο εθελοντών που διατηρεί ο εκάστοτε ομαδάρχης που έχει οριστεί για το σημείο.
 23. Η Οργανωτική επιτροπή μπορεί να ορίσει πρωινή και απογευματινή βάρδια εθελοντικής απασχόλησης όπου κρίνει ότι είναι απαραίτητο.
 24. Η Οργανωτική Επιτροπή σε συνεργασία με το Πρόγραμμα Εθελοντισμού μπορεί να ζητήσει από κάποιον εθελοντή να αποχωρήσει από τη διοργάνωση με αιτιολόγηση.
 25. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα Εθελοντισμού δεν συνιστά με οποιονδήποτε τρόπο παροχή εργασίας ούτε μπορεί να θεμελιώσει αξίωση για αμοιβή, αλλά αποτελεί μόνο εθελοντική προσφορά υπηρεσιών στο πλαίσιο της ευόδωσης των σκοπών της διοργάνωσης.
 26. Οι συμμετέχοντες στη διοργάνωση «Hydra’s Trail Event» κατανοούν και αποδέχονται ότι υπάρχει ενδεχόμενος υγειονομικός κίνδυνος σχετιζόμενος με τη συμμετοχή τους σε ομαδικές δραστηριότητες όπως η διοργάνωση του Hydra’s Trail Event. Επιλέγουν να εγγραφούν και να συμμετάσχουν στη συγκεκριμένη διοργάνωση έχοντας πλήρη αντίληψη και κατανόηση του κινδύνου αυτού, και ως εκ τούτου η Οργανωτική Επιτροπή του Αγώνα και ο Σ.Δ.Υ δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση βλάβης της υγείας τους.
YouTube
YouTube
Instagram