Δήμαρχος Ύδρας, Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής
Brief info

Ο Γεώργιος είναι μέλος της Οργανωτικής επιτροπής από το 2023.
Είναι Δήμαρχος Ύδρας από το 2015.
Στην Οργανωτική Επιτροπή είναι μέλος εκπροσωπώντας τον Δήμο Ύδρας.
Στη διοργάνωση του Hydra's Trail Event, είναι συνυπεύθυνος του τμήματος διαχείρισης χορηγικών συνεργασιών.

YouTube
YouTube
Instagram