«Τελευταίες διευκρινήσεις πριν τους αγώνες» Hydra’s Trail Event 2014