Κανονισμοί

 

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ

 

1. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

1.1 Η δήλωση συμμετοχής στους αγώνες προϋποθέτει πλήρη αποδοχή των 24 όρων καθώς και των υποκατηγοριών τους

1.2   Οι αθλητές που θα αγωνιστούν θα πρέπει να κατανοούν ότι κινούνται σε ορεινό και δύσβατο έδαφος με ότι συνεπάγεται αυτό. Επίσης, είναι εκτεθειμένοι στις εκάστοτε καιρικές συνθήκες που θα επικρατούν τη συγκεκριμένη ημέρα του αγώνα. Ειδικά για τους αθλητές που θα πάρουν μέρος στον αγώνα κατάβασης (downhill), απαιτείται κατάλληλη προσαρμογή του μυοσκελετικού τους συστήματος και φυσικά ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή πτώσεων

2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

2.1.   Δεκτοί γίνονται αθλητές άνδρες και γυναίκες ανεξαρτήτου ηλικίας.

2.2.   Κάτω των 18 ετών, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα. Παιδιά μέχρι και 12 ετών –γεννημένοι από το 2007– λαμβάνουν μέρος στον παιδικό αγώνα. Στον αγώνα των 5χλμ. λαμβάνουν μέρος και παιδιά από 13 χρονών, δηλαδή όσοι έχουν γεννηθεί έως και το 2006. Για όλες τις άλλες διαδρομές οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

2.3.   Έγκυρη θεωρείται η συμμετοχή, η οποία έχει τακτοποιηθεί οικονομικά.

2.4.   Το κόστος συμμετοχής είναι :

20 € για άτομα από 13 ετών και άνω. (Γεννημένοι έως και το 2006)

5 € για παιδιά  έως και 12 ετών. (Γεννημένοι από το 2007)

2.4.1.  Σε αυτό συμπεριλαμβάνονται:

συμμετοχή σε όλο το όλο το αγωνιστικό διήμερο, σύμφωνα με τους κανονισμούς.

συμμετοχή στο Pasta Party,

τροφοδοσία στους Σταθμούς Ανεφοδιασμού

μπλουζάκι με το λογότυπο του αγώνα

αναμνηστικό μετάλλιο

2.4.2  Για να επικυρωθεί η συμμετοχή, πρέπει να γίνει κατάθεση του ποσού των

20 € για άτομα από 13 ετών και άνω. (Γεννημένοι έως και το 2005)

5 € για παιδιά  έως και 12 ετών. (Γεννημένοι από το 2006)

στην Τράπεζα:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Αρ. Λογαριασμού : 5720-089191-824

IBAN: GR42 0172 7200 0057 2008 9191 824

Δικαιούχος: Σύλλογος Δρομέων Ύδρας

2.4.3.  Απαραίτητη είναι η ξεχωριστή αναγραφή του  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΥ  του κάθε αθλητή που θα λάβει μέρος στο πεδίο ΣΧΟΛΙΑ στο καταθετήριο.

2.4.4    Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η !!!  Τυχόν έξοδα τραπέζης βαρύνουν αποκλειστικά τον καταθέτη. Καταθέσεις με ποσό λιγότερο από το κόστος συμμετοχής δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψη ως έγκυρες και το ποσό αυτό θα καταπίπτει υπέρ της διοργάνωσης.

2.5   Υπάρχει η δυνατότητα ομαδικής εγγραφής με έκπτωση, για ομάδες αθλητών άνω των δέκα (10) ατόμων.

2.5.1   Η ομαδική εγγραφή αφορά, Ομάδες, Συλλόγους, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Οργανώσεις και κάθε άλλο σύνολο αθλητών που αγωνίζεται υπό μία συγκεκριμένη χαρακτηριστική ονομασία.

2.5.2   Στις Ομαδικές Εγγραφές παρέχεται έκπτωση επί του συνολικού κόστους συμμετοχής της τάξεως του 20%.

2.5.3    Για να ισχύσει η Ομαδική Εγγραφή πρέπει απαραίτητα η αναγραφή της ομάδας να γίνει με πανομοιότυπο τρόπο (π.χ Σύλλογος Δρομέων Ύδρας) στο πεδίο “Ομάδα” της φόρμας εγγραφής για κάθε έναν από τους συμμετέχοντες, έτσι ώστε να διευκολύνεται η διασταύρωση από την Διοργανώτρια Αρχή .

2.5.4  Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κατάθεση του συνολικού ποσού συμμετοχής, αφού προηγουμένως αφαιρεθεί το 20% της έκπτωσης, από ένα συγκεκριμένο άτομο και όχι τμηματικά. Επίσης στο πεδίο Σχόλια του καταθετηρίου πρέπει απαραίτητα να αναγραφεί το όνομα της ομάδας για λογαριασμό της οποίας πραγματοποιήθηκε η κατάθεση.

2.5.5     Στην συνέχεια το άτομο που πραγματοποίησε την κατάθεση, πρέπει οπωσδήποτε  να αποστείλει email στην διοργάνωση με τα ονόματα των συμμετεχόντων, την ομάδα που θα αγωνιστούν και το συνολικό ποσό που κατατέθηκε.

2.5.6    Παράληψη των παραπάνω προϋποθέσεων (2.5.1 έως και 2.5.5)  σημαίνει ακύρωση της συμμετοχής των αθλητών και κατάπτωση του ποσού υπέρ της διοργάνωσης.

2.6.   Η χρονομέτρηση θα γίνει ηλεκτρονικά. ( Εξαιρείται ο αγώνας Junior’s Mini Race)

2.7.   Αθλητής/τρια που δηλώσει συμμετοχή και δεν προσέλθει στον αγώνα ή αποφασίσει την ακύρωση/αναβολή της συμμετοχής του, δε δικαιούται επιστροφής χρημάτων.

      3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

3.1.   Οι κατηγορίες για τους άνδρες στο Ero’s Mountain Trail  είναι οι εξής:

Ø   18-39 ετών

Ø   40-49 ετών

Ø   50-59 ετών

Ø   60+

3.2  Οι κατηγορίες για τις γυναίκες  στο Ero’s Mountain Trail είναι οι εξής:

Ø   18-39 ετών

Ø   40+

3.4.   Βραβεύσεις με αναμνηστικό έπαθλο θα γίνουν στους τρεις (3) πρώτους άνδρες και στις τρεις (3) πρώτες γυναίκες ανά κατηγορία  μόνο για τον αγώνα  “Eros Mountain Trail”. Οι υπόλοιποι αγώνες δεν θα έχουν κατηγορίες. Βραβεύονται με έπαθλο μόνο οι τρεις πρώτοι άντρες και οι τρεις πρώτες γυναίκες.

3.5.    Κατηγορία θα υπάρχει εφόσον δηλωθούν 6 αθλητές.

3.6.   Υπάρχει ξεχωριστή βράβευση με την ονομασία «King of Hydras Trail». Οι νικητές του προκύπτουν απο το άθροισμα των θέσεων κατάταξης στους αγώνες Downhill & Eros Mountain Trail.

4. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ:

4.1.   Σάββατο 6 και Κυριακή 7 Απριλίου 2019

5. ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΓΩΝΩΝ:

5.1.   Περιγράφονται επακριβώς στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης στην κατηγορία «ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ» η οποία  αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος κανονισμού.

5.2 Οι παιδικοί αγώνες θα γίνουν με δύο διαφορετικές εκκινήσεις και αφορούν παιδιά που φοιτούν σε δημοτικά σχολεία. Πρώτα θα αγωνιστούν οι μικροί αθλητές (6-9 ετών) και στη συνέχεια οι μεγάλοι (10-12 ετών).

5.3 Τα μεγαλύτερα παιδιά (13 – 17 ετών) μπορούν να λάβουν μέρος στον αγώνα 5χλμ. (Run & Fun) αλλά θα πρέπει να έχουν προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση συγκατάθεσης του κηδεμόνα τους.

5.4 Κάθε αθλητής μπορεί να συμμετέχει από έναν μέχρι και τρεις (3) αγώνες με το ίδιο αντίτιμο. Δηλαδή μπορεί να δηλωθεί σε έναν από του δύο αγώνες της Κυριακής (διεξάγονται ταυτόχρονα). Για το Σάββατο οι δύο αγώνες διεξάγονται ανεξάρτητα και άρα είναι δυνατό να δηλωθεί και σε αυτούς.

5.5 Για το 2018 τα όρια συμμετοχών ανά αγώνα είναι τα εξής:

Στον Erow Mountain Trai: 300 συμμετοχές

Στο Rock Race: 250 συμμετοχές

Στο Run ‘n’ Fun: 250 συμμετοχές

Στο Downhil: 300 συμμετοχές

Στους παιδικούς αγώνες: 150 συμμετοχές

6. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ:

6.1.   Οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να σεβαστούν στο ακέραιο τους κανονισμούς που περιγράφονται παρακάτω. Είναι επίσης υποχρεωμένοι να υπακούσουν στις υποδείξεις των κριτών του αγώνα. Η μη συμμόρφωση με τους κανονισμούς ή τις υποδείξεις, επισύρει πάντα την ποινή του αποκλεισμού. Οι κριτές του αγώνα όταν αντιληφθούν παραβάσεις των κανονισμών, τις καταγράφουν και ενημερώνουν τους παραβάτες. Κάθε άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από τη διοργάνωση έχει τη δυνατότητα να καταγράψει επίσης όποια παράβαση υποπέσει στην αντίληψή του και να την υποβάλει προς εξέταση στην Επιτροπή Αγώνα.

7. ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ:

7.1.   Η σήμανση της διαδρομής είναι πυκνή και ως διακριτικά ορίζονται οι ταινίες έργου (κόκκινο και άσπρο) και οι ορειβατικές ενδείξεις -διακριτικά μπογιάς, που δείχνουν την σωστή πορεία του αθλητή. Μέσα στα καλντερίμια θα υπάρχει σήμανση με βιοδιασπώμενο φωσφορίζον σπρέι, το οποίο σβήνει σε λίγες ημέρες.

7.2.   Η σήμανση της διαδρομής που τοποθετείται από τη διοργάνωση, είναι προσωρινή, με στόχο την εξυπηρέτηση των αθλητών και μετά τον αγώνα αφαιρείται. Πρόκειται κυρίως για πινακίδες χιλιομετρικών ενδείξεων ή κατευθυντήρες της διαδρομής, όπως επίσης και για αποτρεπτικές σε περίπτωση λανθασμένης διαδρομής.

7.3.   Σε καίρια σημεία της διαδρομής και σε περίπτωση που τα παραπάνω υλικά μέσα κριθούν ενδεχομένως ανεπαρκή, θα υπάρχουν εθελοντές που θα καθοδηγούν τους αθλητές.

8. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

8.1.   Οι αθλητές συμμετέχουν  με δική τους ευθύνη και δεν ευθύνεται η διοργανώτρια αρχή σε περίπτωση τραυματισμού τους, όπως ρητά αναφέρεται και στην υπεύθυνη δήλωση.  Παρόλα αυτά θα υπάρχει σε ετοιμότητα και σε επιλεγμένα στρατηγικά σημεία εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό και πλήρως εξοπλισμένο ασθενοφόρο. Επίσης, θα υπάρχουν και ομάδες διάσωσης που θα καλύπτουν τον αγώνα.

8.2.   Οι αθλητές οφείλουν να έχουν εξεταστεί από ιατρό, ο οποίος θα τους έχει κρίνει ικανούς να συμμετέχουν στο συγκεκριμένο αγώνα. Η ιατρική γνωμάτευση δεν πρέπει να είναι παλαιότερη των 30 ημερών από την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα.

9. ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ:

9.1.   Μόνο στον μεγάλο αγώνα (ERO’S MOUNTAIN TRAIL) υπάρχει το χρονικό όριο των πέντε (5) ωρών. Υπάρχει 1 ενδιάμεσο σημείο-όριο χρονικού αποκλεισμού στον αγώνα το οποίο  βρίσκεται στη Διασταύρωση Ι.Μ Προφήτη Ηλία – Κορυφής Έρως στις τρεις (3) ώρες. Το σημείο αποκλεισμού ορίστηκε για την ασφάλεια των ίδιων των αθλητών και για την εύρυθμη διεξαγωγή του αγώνα. Όσοι αθλητές δεν καταφέρουν να περάσουν από αυτό το σημείο στο χρόνο που αναφέρεται, θεωρούνται άκυροι και μπορούν να συνεχίσουν τον αγώνα μόνο με δική τους ευθύνη και αφού παραδώσουν τον αριθμό τους στους κριτές του σταθμού. Ο χρόνος αποκλεισμού υπολογίστηκε με βάση τον μέσο όρο κίνησης ενός αθλητή που θα πετύχει επίδοση 5 ωρών: Το όριο αποκλεισμού είναι κοινό για όλες τις κατηγορίες των αθλητών, ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας. Μετά από τη συμπλήρωση του χρόνου που αναφέρεται, ο υπεύθυνος του σταθμού συνεχίζει να καταγράφει τους αθλητές αλλά ως εκπρόθεσμους, και οι αθλητές που καταφθάνουν εκεί, έχουν υποχρέωση να παραδώσουν τον αριθμό τους. Οι αθλητές που επιθυμούν, μπορούν να συνεχίσουν τη διαδρομή εκτός συναγωνισμού και με δική τους αποκλειστικά ευθύνη, έχοντας σε κάθε περίπτωση παραδώσει πρώτα τον αριθμό τους. Τέλος, για να θεωρηθεί ένας τερματισμός κανονικός, θα πρέπει να γίνει μέχρι τις 5 ώρες ακριβώς, τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες, όλων των κατηγοριών. Όσοι αθλητές τερματίσουν εκπρόθεσμα, σε χρόνο μεγαλύτερο των 5 ωρών, θεωρούνται ότι έφτασαν έγκυρα μέχρι το τελευταίο σημείο αποκλεισμού και θα παρουσιαστούν στα επίσημα αποτελέσματα ως “εκπρόθεσμοι τερματίσαντες”.

10. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΘΛΗΤΗ:

10.1.   Κάθε αθλητής φέρει τον αριθμό αγώνα (bib) πάνω του, τον οποίο και είναι υποχρεωμένος να έχει πάνω σε εμφανές σημείο στην εμπρόσθια όψη της μπλούζας του. Ο αριθμός πρέπει να παραμείνει σε όλη τη διάρκεια του αγώνα χωρίς να διπλωθεί, αποκρύπτοντας έτσι οποιοδήποτε στοιχείο αναγράφεται πάνω στον αριθμό (χορηγοί, λογότυπα κλπ). Ουσιαστική αλλοίωση του αριθμού, η οποία ενδέχεται να προκαλέσει σύγχυση στους υπεύθυνους καταγραφής των Σταθμών, τιμωρείται με αποκλεισμό. Απώλεια του αριθμού τιμωρείται με αποκλεισμό.

11. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ:

11.1.    Επιτρέπεται οποιαδήποτε εξωτερική βοήθεια προς τους αθλητές, από οποιονδήποτε. Επιτρέπεται η συνοδεία των αθλητών από πρόσωπα που δεν φέρουν αριθμό αγώνα. Η συνοδεία του αθλητή από οικεία πρόσωπα στα τελευταία μέτρα της διαδρομής επιτρέπεται.

12. ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΕΣΑ:

12.1.  Επιτρέπεται η χρήση μπατόν πεζοπορίας. Επίσης, επιτρέπεται η κατοχή και χρήση χάρτη, πυξίδας, GPS, κινητού τηλεφώνου ή ασυρμάτου (VHF).

13. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ:

13.1.    Ο αγώνας κινείται σε ορεινό έδαφος και άρα σε ένα ευαίσθητο οικοσύστημα. Συνεπώς απαγορεύεται αυστηρά η απόρριψη κάθε είδους αντικειμένων κατά μήκος της διαδρομής, όπως πλαστικά μπουκάλια ή οποιοδήποτε άλλο υλικό συσκευασίας στερεάς ή υγρής μορφής τροφής, που καταναλώνουν οι αθλητές στη διάρκεια του αγώνα. Σε κάθε σταθμό τροφοδοσίας υπάρχει ειδικός πλαστικός σάκος απορριμμάτων. Όλοι οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να ρίχνουν απορρίμματα μέσα στο σάκο. Απόρριψη υλικών συσκευασίας ή άλλων μη οργανικών απορριμμάτων σε οποιοδήποτε σημείο της διαδρομής πέρα από τα προκαθορισμένα, επισύρει ποινή αποκλεισμού.

14. ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ:

14.1.    Οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να κινούνται στο μονοπάτι χωρίς να σχηματίσουν ομάδες που εκτείνονται σε πλάτος, εμποδίζοντας έτσι τους αθλητές που θα ήθελαν να προσπεράσουν. Όταν κάποιος αθλητής ειδοποιείται ότι πρέπει να κάνει στην άκρη για να προσπεραστεί, θα πρέπει να παραμείνει στην ανηφορική (εσωτερική) πλευρά της πλαγιάς.

15. ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ:

15.1.   Η διοργανώτρια αρχή αναλαμβάνει την τροφοδοσία των αθλητών κατά τη διάρκεια των αγωνισμάτων, υποστηρίζοντάς τους σε έξι (6) ενδιάμεσα σημεία της διαδρομής. Οι μικρότεροι αγώνες έχουν λιγότερους σταθμούς τροφοδοσίας. Τρεις (3) έχει ο αγώνας 10χλμ. Ο αγώνας κατάβασης (downhill 3,8χλμ.) και ο αγώνας 5χλμ. δεν έχουν σταθμούς τροφοδοσίας.

16. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΣΑΚΙΔΙΑ:

16.1.     Δεν προβλέπεται υποχρεωτικός εξοπλισμός για τους αθλητές. Συστήνεται όμως να μεταφέρουν μικρό σακίδιο πλάτης ή μέσης, με κάποια βασικά εφόδια όπως γυαλιά, καπέλο, ασκό ή παγούρι με φαρδύ στόμιο, στερεά τροφή της επιλογής τους, για να καλύψουν τις ανάγκες τους στα ενδιάμεσα των σταθμών. Κάθε αθλητής είναι πλέον υπεύθυνος για την επιλογή του σκεύους (κύπελλο, δοχείο, ασκός, μπουκάλι, παγούρι κλπ), το οποίο πρέπει να φέρει, ώστε να μπορεί να δεχτεί τις δικαιούμενες ποσότητες υγρών. Οι ποσότητες υγρών θα προσφέρονται με πρακτικό δοσομετρητή από το προσωπικό των Σταθμών. Για λόγους ταχύτητας, οι αθλητές θα πρέπει να έχουν δοχεία με φαρδύ στόμιο, για γρήγορο γέμισμα. Οι αθλητές έχουν την ευθύνη μεταφοράς ενός ή δύο δοχείων για να δέχονται ξεχωριστά νερό και ισοτονικό. Κάθε αθλητής θα μπορεί να πάρει ΜΟΝΟ ένα τζελ, στους Σταθμούς που αυτό θα προσφέρεται. Η μεταφορά σακιδίων υδροδοσίας ή σακιδίων πλάτης ή μέσης γενικότερα, επιτρέπεται. Η εγκατάλειψη σακιδίου κατά μήκος της διαδρομής στα σημεία κεντρικών σταθμών, γίνεται με ευθύνη του αθλητή.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η διοργάνωση δεν παρέχει ποτήρια ή μπουκάλια για οικολογικούς λόγους.

17. ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ:

17.1.   Τα Σημεία Ελέγχου του αγώνα είναι συνολικά 8 (οκτώ). Όλοι οι Σταθμοί Ανεφοδιασμού 6 (έξι), είναι ταυτόχρονα και Σημεία Ελέγχου. Υπάρχουν και δύο έξτρα Σ.ΕΛ. Οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να έχουν σε εμφανές σημείο τον αριθμό τους, ώστε να τους καταγράφουν οι κριτές. Σε περίπτωση που κάποιος αθλητής φορά αντιανεμικό μπουφάν, θα πρέπει φτάνοντας στο Σταθμό Ελέγχου να φροντίσει να επιδείξει τον αριθμό του. Άρνηση επίδειξης του αριθμού σημαίνει αποκλεισμό. Όποιος αθλητής δεν περάσει έστω κι από έναν σταθμό Ελέγχου θεωρείται άκυρος.

18. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ:

18.1.     Ενστάσεις για οποιοδήποτε λόγο γίνονται μόνο από τον ίδιο τον αθλητή, το αργότερο 30 λεπτά μετά τον τερματισμό του.

19. ΑΣΦΑΛΕΙΑ:

19.1.    Η Επιτροπή αναλαμβάνει να επιτηρήσει τη διαδρομή του αγώνα με εξειδικευμένα στελέχη σε θέματα ασφάλειας, διάσωσης και παροχής ιατρικής βοήθειας στους αθλητές που θα βρεθούν σε ανάγκη. Σε περιπτώσεις όπου το προσωπικό ασφάλειας και οι κριτές υποδείξουν στους αθλητές ότι πρέπει να αλλάξουν κατεύθυνση για λόγους ασφάλειας, οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να υπακούσουν. Άρνηση συμμόρφωσης σημαίνει αποκλεισμό.

20. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ / ΑΝΑΒΟΛΗ :

20.1.   Αν παραστεί ανάγκη (εξαιρετικά επικίνδυνες καιρικές συνθήκες), οι Διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν τη διαδρομή ή και να αναβάλλουν για μικρό χρονικό διάστημα την εκκίνηση, προκειμένου να μη θέσουν σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα των αθλητών. Σε καμιά περίπτωση δεν πρόκειται να ματαιωθεί ο αγώνας, άσχετα με το πόσο ακραίες καιρικές συνθήκες επικρατούν στην περιοχή.

21. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

21.1.       Τα επίσημα (οριστικά) αποτελέσματα του αγώνα δημοσιοποιούνται αρκετές ημέρες μετά τον αγώνα, προκειμένου να γίνει η διασταύρωση των στοιχείων και ο απαραίτητος έλεγχος.

22. ΠΟΙΝΕΣ:

22.1.      Η μοναδική ποινή που επιβάλλεται σε όλα τα παραπτώματα & παραβιάσεις κανονισμού, είναι ο αποκλεισμός/αποβολή.

22.1.1.  Επιβάλλεται σε:

Ρύπανση διαδρομής,

Κοψίματα διαδρομής

Ανάρμοστη συμπεριφορά προς το προσωπικό τη διοργάνωσης,

Απώλεια αριθμού αθλητή.

22.2  Δια βίου αποκλεισμός προβλέπεται σε βαριές περιπτώσεις, όπως άσκηση βίας κατά μελών της διοργάνωσης, όπως και καταλογισμός δόλου για εξαιρετικά μεγάλη συντόμευση της διαδρομής.

23. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ:

23.1.     Οι διοργανωτές δεν ευθύνονται για τον θάνατο, τραυματισμό ή οποιαδήποτε βλάβη της υγείας των αγωνιζομένων, οι οποίοι υποβάλλοντας την αίτηση συμμετοχής, δηλώνουν ότι γνωρίζουν τους κινδύνους που υπάρχουν στο ορεινό περιβάλλον και βεβαιώνουν ότι η κατάσταση της υγείας τους είναι καλή και τους επιτρέπει να αγωνιστούν, έχουν δε πρόσφατα εξεταστεί από γιατρό γι’ αυτό το θέμα. Δεν πρόκειται ωστόσο να ζητηθεί από κανέναν αθλητή να προσκομίσει ιατρική βεβαίωση. Οι ίδιοι οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να προβαίνουν τακτικά σε ιατρικό προληπτικό έλεγχο, ώστε να ελέγχουν την κατάσταση της υγείας τους. Οι διοργανωτές αποποιούνται κάθε ευθύνη σχετικά με τη σωματική ακεραιότητα των αθλητών, οι οποίοι θα πρέπει να συμπεριφερθούν υπεύθυνα σε σημεία της διαδρομής όπου ο κίνδυνος πτώσης με δυσάρεστα ή μοιραία αποτελέσματα, είναι αυξημένος. Οι διοργανωτές αποποιούνται κάθε οικονομικής ευθύνης σε περίπτωση εξωτερικής βοήθειας σε οποιονδήποτε αθλητή.

24. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ:

24.1.   Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα τροποποίησης των κανονισμών διεξαγωγής του αγώνα, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.

Οι παραπάνω κανονισμοί ισχύουν  για όλα τα αγωνίσματα.