Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο των τεχνολογιών των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και ειδικότερα στην ανάπτυξη Αιολικών Πάρκων, Υδροηλεκτρικών Έργων, Μονάδων Ηλιακής Ενέργειας καθώς και Μονάδων ολοκληρωμένης διαχείρισης και παραγωγής ενέργειας από απορρίμματα, απόβλητα και βιομάζα με δραστηριότητα σε Ελλάδα, Ευρώπη και ΗΠΑ.

Συνολικά, η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ λειτουργεί, κατασκευάζει ή έχει πλήρως αδειοδοτήσει 1.512 MW εγκαταστάσεων ΑΠΕ στην Ευρώπη και την Αμερική. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του Ομίλου ανέρχεται πλέον σε 1.390 MW. Συγκεκριμένα, ο Όμιλος έχει εγκαταστήσει 607 MW στην Ελλάδα, 651 MW στις ΗΠΑ και 132 MW στην Ν.Α. Ευρώπη. Επόμενος στόχος της εταιρείας είναι να προσεγγίσει το μέγεθος των 2.000 MW έργων ΑΠΕ σε λειτουργία.

Το αιολικό πάρκο Αγίου Γεωργίου αποτελεί μια αυτόνομη μονάδα παραγωγής ενέργειας, η οποία συνδέεται με το Εθνικό Δίκτυο Μεταφοράς Ενέργειας μέσω υποθαλάσσιου καλωδίου με την ενδοχώρα. Στο νησί λειτουργεί και υποσταθμός κλειστού τύπο GIS ανύψωσης Μέσης Τάσης σε Υψηλή.

  • Η συνολική ισχύς του πάρκου είναι 73,2 MW
  • Η συνολική επένδυση ανέρχεται στα 150 εκατ. ευρώ
  • Αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες υλοποιημένες επενδύσεις στον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ στην Ελλάδα
  • Καινοτόμος επένδυση που ενσωματώνει υποθαλάσσια σύνδεση μεταξύ νησιού και ηπειρωτικού συστήματος
  • Παράγει ρεύμα που αντιστοιχεί στην κάλυψη των ενεργειακών αναγκών άνω των 40.000 νοικοκυριών ετησίως
  • Συμβάλλει στην αποφυγή άνω των άνω των 180.000 τόνων εκπεμπόμενων ρύπων και την αποφυγή άνω των 60.000 τόνων πετρελαίου