02) Συνεργασία Salomon και Hydra's Trail Event - Hydra's Trail Event