ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ROCK RACE_ENG - Hydra's Trail Event