έναρξη διαδρομής Hydra's Trail Event - Hydra's Trail Event